Tijela postrojbe i zapovjedništvo

Tijela Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba su:
  • upravno vijeće
  • zapovjednik
Upravno vijeće:
  1. Davor Jelavić, predsjednik
  2. Elizabeta Knorr
  3. Željko Basta
  4. Zlatko Križanić
  5. Željko Blažinović

Zapovjednik: Siniša Jembrih, dipl. ing.
Zamjenik zapovjednika: Ivica Lonjak, dipl. ing.


Zapovjedništvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba čine:

FUNKCIJA IME I PREZIME KONTAKT
Zapovjednik Postrojbe Siniša Jembrih, dipl. ing. 01/4896101
Zamjenik zapovjednika Ivica Lonjak, dipl. ing. 01/4896102
091/4570603
Pomoćnik zapovjednika za tehniku i taktiku Tomislav Resman, dipl. ing. 01/4896160
091/4896189
Pomoćnik zapovjednika za dobrovoljno vatrogastvo
 
Javor Lozar
 
091/5246855
 


Zapovjednici smjena

 
Domagoj Crnić, dipl. ing. 091/4896115
Dražen Đurašin, dipl. ing. 091/4896111
Mario Fabijanić, dipl. ing. 091/4896113
Miroslav Merćep, dipl. ing. 091/4896112
Igor Župančić, dipl. ing. 091/4896110
Zapovjednik Vatrogasne postaje Centar Zoran Gorički, dipl. ing. 01/4896111
091/6930117
Zapovjednik Vatrogasne postaje Dubrava Darko Brlečić, dipl. ing. 01/4896151
091/6930059
Zapovjednik Vatrogasne postaje Jankomir Kristijan Tomašek, dipl. ing. 01/4896131
091/6930306
Zapovjednik Vatrogasne postaje Novi Zagreb Mario Benković, ing. 01/4896141
091/6930040
Zapovjednik Vatrogasne postaje Žitnjak Tomislav Rukavec, ing. 01/4896121
091/5619368